Här kan du klicka dig vidare för att ta del av respektive företags utbildnings-erbjudande:

Utbildningar för kredithandläggare – nu hos både CREDMA och UC Business School

CreditForum och UC har under många år haft ett samarbete kring kreditutbildningar för företag och banksektorn under namnet UC Business School. I samförstånd avslutas nu detta samarbete, eftersom företagen vill fortsätta utvecklas åt olika håll. Det innebär att UC tar över namnet UC Business School och att CreditForum fortsätter erbjuda sina kurser under det nya namnet CREDMA – The School of Credit Management.

Unika kreditutbildningar
med diplomering för näringsliv, bank och finans

UC BUSINESS SCHOOL
Utbildningar inom kreditgivning, bedrägeri och penningtvätt för företag och banksektorn.

Utbildningar för kredithandläggare
– nu hos både CREDMA och
UC Business School


CreditForum och UC har under många år haft ett samarbete kring kreditutbildningar för företag och banksektorn under namnet UC Business School. I samförstånd avslutas nu detta samarbete, eftersom företagen vill fortsätta utvecklas åt olika håll. Det innebär att UC tar över  namnet UC Business School och att CreditForum fortsätter erbjuda sina kurser under det nya namnet CREDMA – The School of Credit Management.

Unika kreditutbildningar med diplomering för näringsliv, bank och finans